„NARKOTYKI, DOPALACZE – NIE TĘDY DROGA”

    Pod takim hasłem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, w dniu 23 marca 2018 r., odbyła się debata powiatowa młodzieży, organizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, we współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu, w ramach Kampanii profilaktycznej skierowanej do dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli i uczniów szkół województwa mazowieckiego.

    Zebranych powitała Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Pani Magdalena Wiśniewska przedstawiając zaproszonych gości, prelegentów oraz przedstawicieli szkół Powiatu Radomskiego.
Swoją obecnością debatę uświetnili zaproszeni goście:

    Pani Marzena Błaszczyk-Haduch – wizytator Delegatury w Radomiu, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie

    Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu, nadkomisarz Pan Robert Hodio
Aspirant sztabowy Ireneusz Wierzbicki – Naczelnik Wydziału ds. walki z przestępczością narkotykową
Komendant Komisariatu Policji w Pionkach podkomisarz Pan Tomasz Warelis
Zastępca Komisariatu Policji w Pionkach podinspektor Pan Artur Wach
Pani Wanda Jeszka – główny specjalista ds. promocji zdrowia i koordynator ds. przeciwdziałania uzależnieniom Starostwa Powiatowego w Radomiu.

    Jak również prezentujący się prelegenci:
Aspirant sztabowy Pani Kamila Adamska – Komenda Miejska Policji w Radomiu
Młodszy aspirant Pan Paweł Lenarcik – Komenda Miejska Policji w Radomiu
Pan Dariusz Mazur – kurator zawodowy z zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Kozienicach
Pani Mirosława Grzeszczyk – terapeuta uzależnień, Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Krychnowicach
Pani Katarzyna Bladziak – psycholog, reprezentująca Poradnię Psychologiczno – Pedagogoczną w Pionkach
Pani Małgorzata Sulima – nauczyciel biologii i języka angielskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach.

Na debatę zaproszenie przyjęli nauczyciele i uczniowie:

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Iłży
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach
Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach
Publicznego Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Pionkach
Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Pionkach
Publicznego Zespół Szkól im. Władysława Jagiełły w Jedlni
Publicznego Zespół Szkół im Tadeusza Kościuszki w Suskowoli
Debatę poprowadziła Pani Agnieszka Piaseczna – pedagog szkolny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach wraz z uczniami: Anną Barańską, Kacprem Strzeleckim i Igorem Galantem.

    Narkotyki i dopalacze stanowią w społeczeństwie bardzo duży problem. Dotyczy on dzieci, młodzieży, dorosłych, całych rodzin. Jest problemem społecznym, zdrowotnym, prawnym i ekonomicznym. Tempo życia, szukanie, wydawałoby się, łatwych rozwiązań, prowadzi do tego, że coraz większa liczba ludzi sięga po narkotyki. Obniżył się również wiek, w którym młodzież, a właściwie dzieci, po raz pierwszy stykają się z narkotykami. To pokazuje, jak ważny to temat, dlatego też każde działanie, podejmowane w tym temacie jest nie do przecenienia.

    Debata młodzieży przeprowadzona w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach poruszyła wiele ważnych tematów związanych z tym problemem.

Przedstawiciele Policji aspirant sztabowy Pani Kamila Adamska i młodszy aspirant Pan Paweł Lenarcik zapoznali uczestników z przepisami prawa dotyczącymi narkotyków i dopalaczy, w jaki sposób zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat, jak należy je rozumieć i jakie konsekwencje, z powodu ich nieprzestrzegania, ponoszą młodzi ludzie.

    Tematykę tą uzupełnił Pan Dariusz Mazur – kurator zawodowy z zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Kozienicach, poszerzając ją o procedury postępowania z nieletnimi naruszającymi „Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich” oraz inne ustawy z nią powiązane, przedstawiając środki stosowane przez Sąd oraz ich konsekwencje w dalszym życiu.

    Prawo antynarkotykowe obowiązujące w Polsce, to jedna z gałęzi, która stara się walczyć z problemem, inne to zdrowie fizyczne i psychiczne społeczeństwa.

    W tej tematyce głos zabrała Pani Małgorzata Sulima – nauczyciel biologii i języka angielskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, przedstawiając jak niebezpieczne skutki zdrowotne dla organizmu powoduje zażywanie narkotyków i dopalaczy.

    Zdrowie fizyczne człowieka to jeden z elementów. Równie ważnym jest zdrowie psychiczne, o którym mówiły Panie Mirosława Grzeszczyk – terapeuta uzależnień reprezentująca Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Krychnowicach i Katarzyna Bladziak – psycholog, reprezentująca Poradnię Psychologiczno – Pedagogoczną w Pionkach. Pani Mirosława Grzeszczyk przedstawiła, w jaki sposób przebiega proces terapii osoby uzależnionej w Polsce, jak długo ona trwa, jak trudno jest wyjść z uzależnienia i dlaczego tak jest.

    Uzupełnienia tej tematyki podjęła się Pani Katarzyna Bladziak, która starała się uświadomić obecnym, że na podejmowane w życiu decyzje możemy mieć mniejszy lub większy wpływ. Jaki on będzie zależy tylko od nas, między innymi, od tego jakie relacje z ludźmi zbudujemy w swoim życiu.

    Po wystąpieniach prelegentów odbyła się debata, w czasie której młodzież miała możliwość, poprzez zadawane pytania, pogłębić swoją wiedzę i rozwiać wątpliwości w tematyce narkotyków i dopalaczy. Najwięcej pytań dotyczyło budowania relacji rówieśniczych i rodzinnych oraz gdzie szukać pomocy, gdy ma się problem, z którym samemu trudno sobie poradzić.

    Uzupełnieniem debaty „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” był urywek wywiadu z Panem Jerzym Górskim, triatlonistą, mistrzem świata w podwójnym Ironmanie, człowiekiem, który wiele lat zmagał się z uzależnieniem, bohaterem filmu „Najlepszy”, który miał swoją premierę w listopadzie 2017 r. oraz książki biograficznej „Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą”, jak również krótka animacja przedstawiająca wszystkie fazy uzależnienia.

    Uczestnicy debaty zostali zachęceni do obejrzenia programu 20 m2 Łukasz Jakóbiaka – odc. 286 „Czy można się odbić od dna”. Jest to prawie godzinny wywiad z kobietą, która zmagała się z uzależnieniem. Opowiada w nim, w bardzo szczery sposób o problemach, początkach uzależnienia, o swoich emocjach, terapii, sukcesach i porażkach.

    Dekorację Sali przygotowanej na debatę, stanowiły prace plastyczne/graficzne uczniów i nauczycieli CKZiU w Pionkach, wykonane na konkurs „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”. Uczestnicy debaty mieli możliwość zabawić się w jurorów i wybrać, ich zdaniem, trzy najlepsze prace, które zostaną nagrodzone.

    Po zakończonej debacie na uczestników czekał słodki poczęstunek, jak również możliwość skorzystania z narko i alko gogli.

    Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom debaty „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”, którzy przyczynili się do jej przygotowania oraz przeprowadzenia. Szczególnie dziękujemy młodzieży za aktywny udział w debacie.

 

 

Udostępnij

Posted in Aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.