Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodnicząca: Wiktoria Uzdowska 3 ltTp

Zastępca: Dawid Sulima 4 hT

Skarbnik: Julia Wasiak 3 htT

 

Członkowie SU

Julia Smagorzewska 3 żTp

Zofia Sztyber 3 żTp

Wiktoria Kruczyńska 3 htT

Wiktoria Leszkiewicz 3 htT

Wiktoria Miller 3 htT

Zuzanna Wasiak 3 htT

Wiktoria Jaworska 3 ltTp

Anna Żurawska 3 ltTp

Amelia Marczewska 3 lT

Angelika Mucha 3 lT

Amelka Hołuj 3 mżT

Wiktoria Brodowska 3 mżT

Julia Misztal 4gT

Wiktoria Gniwek 4 gT

Szymon Chmielewski 3 mżT

Kacper Czerski 3 mżT

Marcel Stępień 3 mżT

Opiekun: Katarzyna Pastuszka