Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodnicząca: Wiktoria Uzdowska 4 ltTp

Zastępca:

Skarbnik:

 

Członkowie SU

Opiekun: Katarzyna Pastuszka