Wywiadówki

 

KALENDARZ   ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO, SPOTKAŃ Z RODZICAMI I 

PIERWSZYCH CZWARTKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

 

– 02.09.2021r. – wywiadówki wszystkich  klas

– 07.10. 2021 r. – pierwszy czwartek miesiąca

– 18.11.2021 r. – wywiadówki  śródsemestralne wszystkich klas,

– 02.12.2021 r.  – pierwszy czwartek miesiąca,

– 17.12.2021 r. –  wystawienie ocen w klasach 4,

– 21.12.2021 r. – wywiadówki w klasach 4,

– 22.12.2021 r. – zakończenie I semestru w klasach 4,

– 24.01.2022 r.  – wystawienie ocen w klasach 1,2 i 3,

– 27.01.2022 r. – wywiadówki w klasach 1,2 i 3,

-28.01.2022 r. – zakończenie I semestru w klasach 1,2 i 3,

– 03.03.2022 r. – pierwszy czwartek miesiąca

– 22.03.2022r. – wywiadówki klas 4,

– 07.04.2022 r. – wywiadówki w klasach 1,2 i 3,

– 22.04.2022 r. – wystawienie ocen w klasach 4

– 29.04.2022r. – zakończenie roku w klasach  4

– 07.04.2021r. – wywiadówki w klasach 1,2 i 3,

– 05.05. 2022 r. – – pierwszy czwartek miesiąca

– 02.06.2022 r. – pierwszy czwartek miesiąca

– 17.06 2022 r. – wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 1,2 i 3,

– 24.06.2022 r. – koniec roku szkolnego

 

 

PIERWSZE CZWARTKI MIESIĄCA:

Zapraszamy rodziców na indywidualne spotkania z  nauczycielami

od 16.30 do 17.30.

– 07.10.2021 r

  – 02.12.2021r.                                     

  – 03.03. 2022r.                                    

  – 05.05. 2022 r.

  – 02.06.2022 r.