Informatory

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje  informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2013.

Jednocześnie informuje, że zamieszcza wspólne dla wszystkich informatorów, zaktualizowane części informatora (MODUŁ 1 oraz ZAŁĄCZNKI) oraz prezentuje dla wybranych informatorów zaktualizowany  MODUŁ 3, dot. zadań w częściach: pisemnej oraz praktycznej.

 

AKTUALIZACJA – WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH INFORMATORÓW + ZAŁĄCZNIKI

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

Technik logistyk 333107

Technik mechanik 311504M.44

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404T.15

Technik hotelarstwa 422402

Ślusarz 722204

Kucharz 512001

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905B.5, B.6, B.7

Fryzjer 514101A.19

 

Informatory