Patronka

Szkoła Nasza nosi imię wybitnej Polki, wspaniałego naukowca – dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii, a jednocześnie niezwykłego człowieka

Marii Skłodowskiej – Curie.

maria-sklodowska

Maria Sklodowska Curie
urodzila sie 7 listopada 1867 r. w Warszawie.

•1883 r. ukończyła ze złotym medalem gimnazjum rządowe.

•1884 – 1891 pracowała jako nauczycielka domowa i uczęszczała na kursy naukowe – gdzie opanowała podstawy analizy chemicznej i zetknęła sie z praca naukowo-badawcza.

•1891 r. wyjechała do Paryża i podjęła studia na Sorbonie.

•1893 r. uzyskała licencjat nauk fizycznych, a w rok później – matematycznych.

•1895 r. poślubiła francuskiego fizyka – Piotra Curie

•1898 r. Maria i Piotr odkryli dwa pierwiastki promieniotwórcze: polon i rad.

•1911 r. kontynuując prace badawcze Maria otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za wyodrębnienie radu w postaci metalicznej.

•1912 r. dzięki wysiłkom Wielkiej Uczonej powstał w Paryżu Instytut Radowy – obecna nazwa: Instytut Curie.

Mimo, ze los związał naszą Rodaczkę z Francja zawsze utrzymywała Ona ściśle kontakty z Polska.

• 1924 r. Maria Skłodowska – Curie powiedziała: “Moim najgorętszym życzeniem jest powstanie Instytutu Radowego w Warszawie”.

Dzięki jej wysiłkom i bezpośredniej pomocy rozwinęły sie badania nad promieniotwórczością w warszawskiej Pracowni Radiologicznej, a w 1932 r. ze składek całego społeczeństwa powstał Instytut Radowy w Warszawie. Maria Skłodowska ofiarowała wówczas 1 gram radu dla potrzeb leczniczych, a pieniądze na cenny dar o wartości około 80.000$ zebrała wśród kobiet z amerykańskiej Polonii. Instytut do II wojny światowej prowadził zarówno działalność lecznicza jak i naukowa.

• 1944 r. hitlerowcy wymordowali wszystkich przebywających na leczeniu chorych, zrabowali wyposażenie instytutu a budynek spalili. Dyrektor ówczesny uratował rad ukrywany w Instytucie.

• 1947 r. Instytut wznowił działalność , a w 1951 r. nadano mu statut naukowo-badawczy wraz z nowa nazwa: Instytut Onkologii imieniem Marii Skłodowskiej – Curie. W jego strukturę włączony został również Państwowy Instytut Przeciwrakowy w Gliwicach i Instytut Onkologii w Krakowie. W drugiej połowie lat 60 – tych zdano sobie sprawę, ze instytut Onkologii przy ul. Wawelskiej pełniący role koordynatora w dziedzinie zwalczania nowotworów jest obiektem daleko niewystarczajacym dla centrum naukowego i leczniczego i w roku 1977 położono kamień węgielny pod nowe Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej – Curie na Ursynowie.

• 1981 r. w obiekcie na Ursynowie otwarto profilaktyczna Przychodnie Onkologiczna ukierunkowana na wykrywanie stanów przedrakowych i wczesnych przypadków raka macicy i sutka.

• 1984 r. została oficjalnie zmieniona nazwa Instytut Onkologii na Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej – Curie. Centrum Onkologii składa sie z 37 zakładów naukowych 2/3 w Warszawie, 5 w Krakowie i 9 w Gliwicach. Jest wyposażone w nowoczesna aparaturę do diagnostyki i terapii.

• 1934 r. Maria Skłodowska Curie napisała : “Terapia powinna być w łączności nieustannej z praca naukowa, bez której postępów czynić nie można. Przy tym poszukiwanie czystej wiedzy jest jedna z istotnych potrzeb ludzkości. Tak wiec mam nadzieje, ze puszczenie w ruch pracowni naukowych przewidzianych dla Instytutu nastąpi wkrótce”

Idea naszej wielkiej uczonej jest kontynuowana przez Instytut jej imienia.

Kierunki badan realizowane są w pięciu grupach tematycznych:

• Biologiczne mechanizmy procesów nowotworowych.

• Epidemiologia nowotworów złośliwych, organizacja walki z rakiem i kancerogeneza środowiskowa.

• Optymalizacja i weryfikacja przydatności metod diagnostycznych i monitorowania przebiegu choroby nowotworowej.

• Adaptacja i rozwój metod radiochemio terapii nowotworów.

• Leczenie skojarzone nowotworów złośliwych w wybranych lokalizacjach narządowych.

W roku 1945 Paweł Langiewicz pisał – “Odkrycie radu będzie miało prawdopodobnie dla przyszłości naszej cywilizacji znaczenie dające sie porównać ze znaczeniem odkryć, które pozwoliłyby opanować sile ognia, a zastosowanie tego odkrycia, które do niedawna ograniczały sie jedynie do obszaru medycyny, przewyższa znacznie zastosowanie maszyny parowej oraz silników spalinowych i odrzutowych”.

Odkrycie radioaktywności wyznacza kapitalny zwrot w rozwoju nie tylko myślenia naukowego, ale również cywilizacji. Jest to odkrycie o fundamentalnym znaczeniu, które zapewnia większości nauk rozwój trwający juz ponad 100 lat.

Medycyna, chemia, fizyka były dziedzinami, które jako pierwsze wykorzystały odkrycie radioaktywności. Wkrótce dołączyły do nich geofizyka, astrofizyka i inne dziedziny nauki i przemysłu źródła radioaktywne są podstawa biologii cząstkowej oraz rewolucji biologicznej polowy XX wieku. Radiobiologia wyjaśniła kinetykę komórek i tkanek.

Odkrycie promieniotwórczości spowodowało postęp zarówno radioterapii poprzez zastosowanie radu, a następnie sztucznych izotopów radioaktywnych jak kobalt czy iryd, oraz postęp badan radiodiagnostycznych.

Wprawdzie to Becquerl odkrył promieniotwórczość, ale dopiero odkrycie radu przez Marie Skłodowska Curie umożliwiło stworzenie nauki o promieniotwórczości, która legła u podstaw nowoczesnych poglądów na budowie materii.

Wielka uczona zmarła 4 lipca 1934 r. we Francji na skutek choroby spowodowanej długoletnia praca z substancjami promieniotwórczymi.