REKRUTACJA – dalsze kroki

Celem potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany należy złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej […]

Czytaj więcej