Pedagog

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Poniedziałek

Beata Markowska – 10.00 – 13.00

Wtorek

Katarzyna Bladziak – 9.00 – 11.00 – (Poradnia P-P)

Beata Markowska – 8.30 – 13.30

Środa

Agnieszka Piaseczna – 8.00 – 13.00

Beata Markowska – 12.30 – 15.30

Czwartek

Agnieszka Piaseczna – 8.30 – 14.30

Katarzyna Bladziak – 12.00 – 15.00 – (Poradnia P-P)

Piątek

Katarzyna Bladziak – 8.00 – 10.00 –(Szkoła)