Historia szkoły

1928/1929
Zajęcia rozpoczęto w dwóch oddziałach: w klasie przygotowawczej dla młodzieży, która nie ukończyła szkoły powszechnej i miała wiele lat przerwy w nauce oraz w klasie pierwszej.
1929
3 grudnia– powstaje Publiczna Szkoła Dokształcającej Zawodowej przy Państwowej Wytwórni Prochu w Zagożdżonie. Pierwszym dyrektorem został inż. Wacław Werner.
1929-1936
W 1926 roku inż. Wacław Werner był inicjatorem i założycielem kursów zawodowych. Zajęcia prowadził do 1929 roku, w którym kursy formalnie zostały przekształcone w Publiczną Dokształcającą Szkołę Zawodową przy PWP, a inż. Werner oficjalnie powołany został na kierownika tej szkoły.
W czasie wojny zajmował się tajnym nauczaniem, a gdy w 1945 roku szkoła została reaktywowana, ponownie objął kierownictwo. Funkcje kierownika pełnił do 1950 roku. Jako nauczyciel pracował do 80 roku życia.
1929-1939
Szkoła kształciła w zawodach: ślusarz, blacharz, ślusarz-elektromonter, budowlany, chemik, kowal, elektro-ślusarz, laborant, robotnik, spawacz, robotnik maszynowy, elektromechanik, stolarz. Szkołę w tych latach ukończyło 731 uczniów.
1931/1932
Mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci.
1933
Szkoła zmieniła nazwę na Publiczną Szkołę Dokształcającą Zawodową w Pionkach.
1936-1939
Dyrektorem szkoły był inż. Józef Prószyński.
1939-1945
W latach 1939-1945 szkoła była zamknięta. W okresie okupacji w budynku szkoły mieścił się szpital polowy.
1945-1950
Funkcję dyrektora pełnił ponownie inż. Wacław Werner.
1948
Nastąpiła zmiana nazwy szkoły na: Szkoła Przemysłowa Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach, równocześnie powołano klasy Gimnazjum Przemysłowa Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach.
1950-1952
Dyrektorem szkoły był inż. Stanisław Wojciechowski.
1951
Szkoła Przemysłowa zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Chemiczną, a Gimnazjum Przemysłowe na Technikum Chemiczne.
Otwarcie w szkole laboratorium chemicznego, którego kierownikiem została Alina Romanowicz.
1952-1953
Dyrektorem szkoły był mgr Aleksander Szymański.
1953
Oddanie do użytku dwóch budynków internackich- miejsce dla 200 uczniów.
1953-1954
Dyrektorem szkoły był Zbigniew Hubielewski.
1954-1958
Funkcję dyrektora pełnił mgr Wacław Rogala.
1961
Październik- zapis w Kronice Szkoły: ,,W Technikum i Zasadniczej Szkole pracuje szereg kółek i zespołów. Jest zespół muzyczny, śpiewaczy, teatralny, recytatorski, twórczości technicznej, introligatorski i fotograficzny (…)”.
Grudzień- Jubileusz 10-lecia Szkół Zawodowych
1964-1967
Szkoła należała do najbardziej usprawnionych szkół w województwie Kieleckim.
1964-1974
Dyrektorem szkoły był inż. Wiesław Jaworowski.
1964
W 1964 naukę w budynku szkoły pobierało już 1469 osób. Zaszła konieczność przeniesienia Szkoły Przyzakładowej. Nastąpiła też zmiana dyrekcji Szkoły Chemicznej.
1965
Pracę w szkole rozpoczęła mgr Zofia Mieczkowska, nauczycielka języka polskiego, autorka tekstu Hymnu Szkoły.
1971
Jubileusz XX-lecia Technikum Chemicznego i Zasadniczej Szkoły Chemicznej 1951-197. Szkołę ukończyło 1141 absolwentów Technikum i 2035 absolwentów Szkoły Zasadniczej.
1973
Internat szkoły został laureatem I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie ,, o najpiękniejszy Internat”.
1973-1984
Dyrektorem szkoły był mgr Kazimierz Rutkowski.
1976
20 marca-28 kwietnia- szkoła była wizytowana i oceniona przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Radomiu. Za całokształt pracy uzyskała ocenę bardzo dobrą.
Internat szkoły ponownie zdobył I miejsce we współzawodnictwie na szczeblu ogólnopolskim.
1978
20 marca– rozpoczęcie wykopów pod budowę nowych części szkoły, wymiana centralnego ogrzewania, odnowienie sal lekcyjnych, poprawa estetyki budynku. Przygotowanie do Jubileuszu 50-lecia szkoły.
1979
Jubileusz 50-lecia szkoły.
Od tego momentu nazwa szkoły brzmiała: Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej Curie w Pionkach.
Grudzień-do szkoły przybyła delegacja ze szkoły Heinz Kapelle z Magdeburga. W wyniku rozmów nawiązano współpracę w zakresie wymiany doświadczeń oraz wymiany młodzieży. Wymiana odbywała się każdego roku i trwała aż do roku 1989. W ramach tej wymiany przebywało 153 uczniów i 62 nauczycieli naszej szkoły.
1980
Szkoła zajęła I miejsce w konkursie ,, Szkoła Zawodowa Szkołą Kultury i Bezpieczeństwa”, zdobywając 100.000 zł na zakup pomocy naukowych.
1981
13 grudnia– ogłoszenie stanu wojennego w Polsce. W związku z tym zajęcia we wszystkich szkołach zostały zawieszone do 3 stycznia 1982 roku.
1984-1991
Dyrektorem szkoły był mgr Franciszek Chmielnicki.
1985
Uczeń Sławomir Golis zdobył Złoty Medal i tytuł Mistrza Polski w jeździe szybkiej na lodzie.
1989
Grudzień- Obchody Jubileuszu 60-lecia. oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej o wymiarach 30 na 18 m, wysokości 12 m.
1991-1996
Dyrektorem szkoły była inż. Danuta Strudzińska.
1996-2004
Dyrektorem szkoły była mgr Alfreda Jończyk.
1997
Oficjalne otwarcie ścianki wspinaczkowej, której budowę w roku 1996 rozpoczęli uczniowie klas Technikum Mechanicznego na potrzeby powstałego Klubu Turystyki Góralskiej. Nad przebiegiem prac czuwał opiekun klubu mgr inż. Wiesław Borowski.
1998
Utworzenie nowych kierunków kształcenia: Liceum Zawodowe- operator urządzeń przemysłu chemicznego; pracownik administracyjno-biurowy. Powstanie Liceum Ogólnokształcącego o profilu ogólnym.
1999
Reaktywowano gazetkę szkolną pod nazwą ,, Szkolnym Szeptem”.
2002
18-23 lutego– obóz zimowy dla uczniów klasy o profilu sportowym zorganizowany w Zdiarze na Słowacji.
2004
Dyrektorem szkoły została mgr Magdalena Wiśniewska.
2007
9 listopada- I Szkolny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej.
2008
28 kwietnia– Katarzyna Wawer zdobyła I miejsce w ogólnopolskim Konkursie ,,Życie i dokonania Marii Skłodowskiej-Curie”. Nagrodą był wyjazd do Paryża śladami uczonej. W tym samym konkursie Magdalena Wiak, zdobyła miejsce III.
Maj- I miejsce szkoły podczas Mistrzostw ROZLA Juniorów w Kozienicach. Opiekunem był Jacek Szczechowski.
2009
16 października– Obchody Jubileuszu 80-lecia Szkoły.