WYSTRZAŁOWA WYCIECZKA

Dnia 14-09-2021 uczniowie klasy 3ltTp w zawodzie technik logistyk z CKZiU Pionki pojechali na Strzelnicę Fundacja Wsparcia „Reduta” w Laskach.

Wyjazd ten był wycieczką programową z zakresu języka angielskiego zawodowego dla logistyków w ramach Innowacji magazynowo – transportowej: gospodarka materiałowa w magazynach wojskowych, dokumentacja i przechowywanie sprzętu wojskowego i zapasów; transport wojskowy: organizacja i dokumentacja, komunikacja wojskowa drogą radiową.

 

Głównym zamysłem przyświecającym wprowadzeniu rozszerzenie treści programowych

jest fakt, iż w Polsce na przestrzeni ostatnich lat coraz więcej młodych ludzi wiąże swoją przyszłość ze służbą wojskową. Praca w armii daje szerokie możliwości rozwoju i gwarantuje pewną przyszłość zawodową. Atrakcyjnością cieszy się zarówno Wojsko Polskie jak i Wojska Obrony Terytorialnej.

Podstawą prawidłowego i efektywnego funkcjonowania każdej armii jest logistyka. Polskie Siły Zbrojne korzystają z doświadczeń innych sojuszniczych armii w zakresie logistyki wojskowej, uwzględniając uwarunkowania zamówień publicznych w polskim cywilnym systemie logistyki, które wspomagają integracje wewnętrzne i zewnętrzne procesów zaopatrywania wojsk. Znajomość nazewnictwa jak i umiejętność wypełniania lub wystawiania dokumentów zarówno

w języku polskim jak i angielskim (języku obowiązującym w wojskach NATO) staje się koniecznością i normą.

 

Z tego względu zajęcia na strzelnicy odbyły się zarówno w języku angielskim jak i polskim.

Omówiliśmy specyfiką i zasadami funkcjonowania strzelnicy, a przede wszystkim zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z tego typu obiektów. Utrwaliliśmy sobie nazewnictwoelementów broni i sposób obsługi. Następnie każdy uczestnik wycieczki strzelał z wybranego rodzaju broni krótkiej i długiej pod bacznym okiem instruktora.

Wyniki były na niezłym poziomie!

A to dopiero początek współpracy Czerwonego ze Strzelnicę Fundacja Wsparcia „Reduta”

w Laskach

Opracowała: Anna Kaczmarczyk

Udostępnij

Posted in Aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.