Uroczystość wręczenia Stypendiów Starosty Radomskiego

W dniu 22 września Wicestarosta Radomski Leszek Margas wręczył Stypendia Starosty Radomskiego 10 uczniom Naszej szkoły.  Nagrodzonymi są:

  1. Izabela Banaszek – klasa 2 Technikum – technik cyfrowych procesów graficznych
  2. Piotr Delega – klasa 2 Technikum – technik mechanik
  3. Kacper Lenart – klasa 2 Technikum – technik logistyk
  4. Anna Matysiak – klasa 4 Technikum – technik logistyk
  5. Andżelika Pogoda – klasa 4 Technikum – technik hotelarstwa
  6. Monika Żyła – klasa 4 Technikum – technik logistyk
  7. Aleksandra Krawczyk  – klasa 3 Liceum Ogólnokształcącego – bezpieczeństwo publiczne
  8. Ernest Krzysik – klasa 3 Liceum Ogólnokształcącego  – bezpieczeństwo publiczne
  9. Ewelina Alot  – klasa 3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej – fryzjer
  10. Partycja Alot – klasa 3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej – kucharz

W uroczystości brali udział rodzice nagrodzonych.

Pan Starosta podkreślił, że Stypendium to powinno doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnej i aktywności młodzieży, dzięki czemu grupa stypendystów będzie stanowiła pozytywny wzorzec dla środowiska lokalnego oraz będzie wzmacniać poczucie więzi społecznych uczniów i poczucie własnej wartości. Pogratulował stypendystom i ich rodzicom.

W imieniu nagrodzonych słowa podziękowania dla władz Powiatu Radomskiego przekazała Angelika Pogoda.

Stypendium Starosty Radomskiego to kwota 200 zł wypłacana comiesięcznie.

Gratulujemy Wam serdecznie oraz życzymy osiągania dalszych sukcesów edukacyjnych

Udostępnij

Posted in Aktualności, Osiągnięcia and tagged , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.