Niezwykły jubileusz 90-lecia ,,Czerwonego” za nami

W sobotę, 5 października mury naszej szkoły wypełniły się wspaniałymi ludźmi i ich niezwykłymi wspomnieniami. Okazją do spotkania był Jubileusz 90-lecia ,,Czerwonego”, który świętowano niezwykle uroczyście.

Obchody naszego jubileuszu rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji całej społeczności szkolnej. W czasie nabożeństwa odbyła się również ceremonia poświęcenia nowego sztandaru CKZiU.

Następnie ceremonię kontynuowano już w budynku szkoły, w specjalnie przygotowanych na tę  okoliczność salach. Naszą ogromną salę gimnastyczną zapełnili licznie przybyli absolwenci szkoły, zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Wzruszające przemówienia wygłosili między innymi: Pani Dyrektor Magdalena Wiśniewska, syn pierwszego dyrektora szkoły  Witold Werner, Kurator Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu – Wojciech Nalberski, Dyrektor wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego – Krzysztof Szewczyk oraz wszyscy, którzy pragnęli zabrać głos w tym wyjątkowym dniu. Na podkreślenie zasługują wspomnienia Pana  Stanisława Wałęgi – absolwenta Technikum rocznik 1957.

Punkt kulminacyjny uroczystości stanowiło zaprzysiężenie nowego sztandaru CKZiU w Pionkach,  które odbyło się w wyjątkowo podniosłej atmosferze.

Chwilę odprężenia i zabawy zapewnił krótki program artystyczny, w którym historia szkoły zaprezentowana została na tle przemian społecznych i historycznych w XX i XXI wieku. W niezwykłym przedstawieniu wzięli udział uczniowie, absolwenci i nauczyciele naszej szkoły.

Po części oficjalnej przyszedł czas na zwiedzanie szkoły, oglądanie wystaw, wspólne spotkania klasowe, skorzystanie z przygotowanego poczęstunku. Klasowym spotkaniom z dawnymi wychowawcami towarzyszyły wybuchy radości, ale i łzy wzruszenia.

Ostatnim punktem uroczystych obchodów 90-lecia szkoły był wielki bal absolwentów i nauczycieli ,,Czerwonego”- kolejna okazja do sentymentalnych wspomnień i radosnego szaleństwa, jak za dawnych lat.

Uroczystości jubileuszu 90-lecia szkoły to już wspomnienie, ale bardzo miłe i niezwykle wzruszające, świadczące o głęboko zakorzenionym poczuciu wspólnotowości całej rodziny ,,Czerwonego”.

[supsystic-gallery id=’84’]

Udostępnij

Posted in Aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *