Bardzo ważne dla kandydatów do klas pierwszych!

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia muszą najpóźniej do 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00 potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W przypadku niedotrzymania terminu, kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia ostatecznie nie znajdą się na liście przyjętych do szkoły.

Udostępnij

Posted in Aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *