Nagrody dla uczniów Czerwonego!

W Starostwie Powiatowym w Radomiu podsumowano kolejne konkursy dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu radomskiego, które odbyły się w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego pn. ,,Bezpieczny Powiat Radomski”.

Pierwszy z nich to ,,Bezpieczny senior”. Polegał on na wykonaniu plakatu profilaktyczno-edukacyjnego, który ma ostrzegać osoby starsze przed oszustami. Najlepsza praca została przeznaczona do celów profilaktyczno-edukacyjnych na terenie powiatu radomskiego, poprzez wydrukowanie i rozpowszechnienie jej w miejscach ogólnodostępnych ( urzędy gmin, szkoły, parafie, apteki itp.)

Adresatami konkursu były placówki ponadpodstawowe.

Zwyciężczynią została Agnieszka Chęcińska (2gTp) z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach..

Drugi konkurs to ,,Cyberprzemocy mówimy NIE”. Polegał on na stworzeniu MEM-u, który swoją stroną graficzną miał zwrócić uwagę młodzieży na zagrożenia związane z cyberprzemocą i możliwości przeciwdziałania tej przemocy poprzez treść, jaką niesie ze sobą. Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

. Wyróżnienie w kategorii szkoła ponadpodstawowa za swoją pracę otrzymał Szymon Jaworski (3gT) z CKZiU

w Pionkach.

Nagrody ufundował i wręczał

Waldemar Trelka – Starosta Radomski

wraz z zastępcą komendanta Miejskiego Policji w Radomiu mł. insp. Dariuszem Frączkiem.

 

Udostępnij

Posted in Aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.