VII Międzygimnazjalny Konkurs z Przedsiębiorczości i Języków Obcych „Mój wymarzony zawód”

Siódmy raz uczniowie gimnazjów i drugi raz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych brali udział w Międzygimnazjalnym Konkursie z Przedsiębiorczości i Języków Obcych „Mój wymarzony zawód”, który łączy dwa istotne aspekty związane z rozszerzeniem doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz ukierunkowanie młodzieży w gimnazjach i szkołach podstawowych do wyboru zawodu zgodnego z ich predyspozycjami intelektualnymi
i fizycznymi oraz właściwego przygotowania młodzieży do poruszania się na rynku pracy.
W poniedziałek 1 kwietnia 2019 roku zgłosiło się do naszej szkoły 12 dwuosobowych zespołów wraz z opiekunami z 4 szkół podstawowych (gimnazjów): PSP5/PG1 Pionki, PSP2 Pionki, Jedlnia Kościelna, Suskowola. Zadaniem zespołów było przygotowanie prezentacji multimedialnej w języku polskim i języku obcym (angielskim lub niemieckim) na temat „Mój wymarzony zawód”.
Opracowując regulamin konkursu pozostawiliśmy uczestnikom pewną dowolność w podejściu do tematu. Tak więc prezentowali oni przygotowany materiał najczęściej w formie ścieżki kariery zawodowej, omawiając poszczególne etapy przygotowania do zawodu. Mówili o predyspozycjach wymaganych na danym stanowisku pracy, omawiali sposoby uzyskania kwalifikacji do wykonywania danego zawodu, przedstawiali zakres czynności i obowiązków, a także oceniali społeczną przydatność danego zawodu. Pojawiło się mnóstwo ciekawych zdjęć, statystyk, a nawet porównań co do rangi i dochodowości danego zawodu w krajach Unii Europejskiej. Niektórzy uczestnicy prezentowali się w odzieży typowej dla omawianego zawodu, jak również przygotowywali atrybuty charakterystyczne dla danego stanowiska pracy.
Do prezentacji wybrano zawody: technik żywienia i usług gastronomicznych, strażak, fryzjer, technik mechanik, żołnierz, lekarz, technik informatyk, policjant oraz po raz pierwszy zawody takie jak: technik usług kosmetycznych, technik obsługi turystycznej, stewardessa.
Prezentacja jest obecnie powszechnie stosowaną formą przekazu informacji, jednakże wystąpienie przed komisją konkursową było dla wielu uczestników dużym wyzwaniem i stresem. W skład konkursowego jury wchodziły: p. Bogusława Mykietyn – doradca zawodowy PUP Filia Pionki, p. Magdalena Domagała – nauczycielka z grupy przedmiotów ekonomiczno – logistycznych, nauczycielka j. angielskiego p. Małgorzata Sulima i nauczycielka j. niemieckiego p. Małgorzata Jaśniewska.
Prezentacje w języku polskim zostały ocenione pod kątem zawartości merytorycznej, atrakcyjności materiału oraz sposobu prezentacji, natomiast w przypadku języka obcego zwrócono uwagę na bogactwo językowe, poprawność językową i wymowę.
W kategorii język angielski poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce zdobyli uczniowie PSP 5 w Pionkach w zawodzie stewardessa – Amelia Szwankowska i Katarzyna Machniak
II miejsce zdobyli uczniowie PSP 5 w Pionkach w zawodzie żołnierz – Zuzanna Bolek i Natalia Smolarczyk
III miejsce zdobyli uczniowie PSP w Jedlni w zawodzie żołnierz – Nikola Sztyber i Barbara Fila
Oraz ex aequo
III miejsce zdobyli uczniowie PSP w Suskowoli w zawodzie strażak – Julia Byszewska i Amelia Zygmunt
W kategorii język niemieckiego jedyne miejsce zajęli:
I miejsce zdobyli uczniowie PSP 5 w Pionkach w zawodzie policjant – Daria Rojek i Eliza Wosztyl
Wyróżnienia w języku angielskim otrzymali:
Uczniowie PSP 5 w Pionkach w zawodzie technik usług kosmetycznych – Wiktoria Wojtulewicz i Adam Zbyszyński
Uczniowie PSP 2 w Pionkach w zawodzie technik informatyk – Łukasz van der Donk i Mikołaj Kowalczyk
Wręczeniu nagród przewodniczyła wicedyrektor szkoły pani Sylwia Śmietanka.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za doskonałe przygotowanie i chęć podjęcia rywalizacji. Zapraszamy za rok.
Organizator: p. Magdalena Domagała

Udostępnij

Posted in Aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *