Unijni stypendyści w CKZiU

W ramach projektu ,,Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych”  Departament Edukacji Publicznej i Sportu  w Warszawie przyznał 3 uczennicom CKZiU stypendia na rok szkolny 2016/2017.

O stypendium w ramach tego Projektu mogli ubiegać się uczniowie szkół zawodowych z terenu województwa  Mazowieckiego, którzy uzyskali najwyższą średnią z 3 przedmiotów zawodowych na poziomie nie niższym niż 4,66. Dodatkowe punkty przyznawane były za udział w olimpiadach i konkursach dotyczących rozwoju zawodowego ucznia. Konkurencja ubiegających się o stypendia była bardzo duża, spośród 1462 wniosków wyróżniono jedynie 480 uczniów.

Stypendystki otrzymają środki finansowe, które pozwolą im rozwijać swoje zdolności zawodowe w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik cyfrowych procesów graficznych.

Udostępnij

Posted in Osiągnięcia and tagged , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.