Rekrutacja uzupełniająca

Wykaz wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej:

Technikum

1gT – technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 6 miejsc

1tT – technik organizacji turystyki –  4 miejsca

1żT – technik żywienia i usług gastronomicznych –  3 miejsca

Branżowa szkoła I stopnia

1kB – kucharz – 3 miejsca

1śB – ślusarz –  6 miejsc

1mB –monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie –  6 miejsc

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (odbywa się z użyciem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji: https://powiatradomski.e-nabor.pl/)

 

Od 31 lipca do 2 sierpnia, w godz. 9:00-15:00 (tylko w przypadku wolnych miejsc ogłoszonych 27 lipca 2023)

Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci wypełniają wniosek o przyjęcie w systemie elektronicznym.  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

9 sierpnia br.

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Od 9 do 10 sierpnia, w godzinach 9:00 – 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole,

do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

11 sierpnia br.

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych.

Udostępnij

Posted in Aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *