REKRUTACJA – dalsze kroki

Celem potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany należy złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowejoryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty jak również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie.
Szkoła wydaje stosowne skierowania na badania w dniach 12-18 sierpnia 2020r., w godzinach
9.00-14.00.
W przypadku niemożliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego rodzić zobowiązany jest dostarczyć do dnia 18 sierpnia 2020r.oświadczenie ze wskazaniem przyczyny niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie składa się nie później niż do 25 września 2020r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020r.

Udostępnij

Posted in Aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *