godlo


Kształcenie Młodzieży
Szkoły dla Dorosłych
Kursy Kwalifikacyjne KKZ
Rekrutacja
Rodzice
Internat
Pokoje Gościnne
Plan Lekcji
Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog
Patronka
Dokumenty Szkoły
Samorząd Szkolny
Matura - Egzaminy
Poza lekcjami
Podręczniki
PROJEKTY:
W świecie liczą się tylko zawodowcy
Kluczowe kompetencje
Leonardo da Vinci
Kapitał Ludzki
Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe
Archiwum

edziennik

wiarygodna szkola

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

w
G

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

a

w

 

Nowa Tradycja w CZERWONYM!

W miniony poniedziałek w naszej szkole narodziła się nowa tradycja… Po raz pierwszy od wielu lat odbyły się Otrzęsiny klas pierwszych. Uczniowie, choć troszkę zestresowani i niepewni tego, co się wydarzy, licznie zgromadzili się z wychowawcami na sali gimnastycznej. Samorząd Szkolny zaplanował kilka konkurencji, które miały sprawdzić m. in. stopień znajomości budynku szkoły i nauczycieli, sprawność fizyczną, spryt, ale przede wszystkim chodziło o integrację i dobra zabawę. I ten cel zdecydowanie został osiągnięty.

Spośród pięciu klas pierwszych najwięcej punktów zebrała 1 mżT i w nagrodę otrzymała zwycięską obligację, nagrodę specjalną od Samorządu. Ale, jak podkreśliła pani dyrektor, tego dnia nie było przegranych – wszyscy pierwszoklasiści wykazali się odwagą, kreatywnością i udowodnili, że mają do siebie dystans. Gratulacje!

Dodano 04.10.2015

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Dniem Języków Obcych.
Kształcenie językowe i komunikowanie się w różnych językach pomaga nam upowszechniać koncepcję różnorodności kulturowej i wzajemnego zrozumienia. Mówić językiem drugiej osoby oznacza bowiem uczynić krok ku niej, znieść bariery i lęki.

Szacuje się, że na świecie jest ok. 7000 języków. W samej Europie istnieje około 300 języków europejskich. Jest to ważne bogactwo, które należy uznać, wykorzystać i chronić.
Uczenie się języków innych ludzi pomaga nam wzajemnie się zrozumieć i przekroczyć różnice kulturowe.  Nauka obcej mowy przynosi wiele korzyści młodym jak i starszym- nigdy nie jesteś zbyt stary, by uczyć się języków i czerpać z możliwości, jakie otwiera przed Tobą ich znajomość.
Starajmy się więc być bardziej otwarci na poznawanie języków innych narodów, gdyż nigdy nie wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach ta umiejętność nam się przyda. Pewien aforyzm mówi, że
„ Tym co zdradza nas najczęściej, nie są ani przyjaciele, ani wrogowie, ale nasz język”. Czyż nie ma
w tym prawdy?
Dzień Języków Obcych jest w naszej szkole obchodzony od lat. Dziś z tej okazji wysłuchaliśmy mini -koncertu piosenki obcojęzycznej w wykonaniu Martyny  Kołodziejczyk z klasy 2hżT oraz Katarzyny Jakubowskiej z klasy 2pL. Zorganizowano również konkurs międzyklasowy na najpowszechniejszą prezentację danego kraju. W konkurencji tej zwyciężyła reprezentacja Polski (klasa 3hT), drugie miejsce zajęła Szwajcaria (klasa 1hT), trzecie- klasa Słowacja (klasa 1ImżT).


Wszystkim klasom dziękujemy za udział w zabawie a zwycięzcom oczywiście gratulujemy!

Dodano 25.09.2015

Ślubuję uroczyście na sztandar szkoły, że będę…

24 września w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych . Do ślubowania przystąpiło 155 uczniów, którzy stanowią 5 zespołów klasowych. To bardzo ważna chwila dla pierwszoklasisty, to symbol dojrzałości i odpowiedzialności uczniowskiej. „To dziś stajecie się pełnoprawnymi członkami rodziny, która nazywa się Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego” – powiedziała pani dyrektor Magdalena Wiśniewska.
Najważniejszym momentem uroczystości było oczywiście ślubowanie. Przedstawiciele klas wystąpili, by złożyć przysięgę na sztandar szkoły, pozostali zaś składali przyrzeczenie, pozostając na swoich miejscach. Ślubowanie odebrała  pani dyrektor .
Klasy reprezentowali następujący uczniowie:
Igor Galant                               - klasa 1 mT – technik mechanik
Weronika Mróz                       - klasa 1 żT – technik żywienia i usług gastronomicznych


Aleksandra Wereda

- klasa 1 lT – technik logistyk

Jan Januszewski

- klasa 1 gT - technik cyfrowych procesów graficznych

Adrianna Petniak

- klasa 1 hżT -  technik hotelarstwa

Patrycja Alot

- klasa 1 kśZ – kucharz/ślusarz

Świadkami uroczystości byli wychowawcy klas, nauczyciele, rodzice i opiekunowie. Pierwszoklasiści po raz pierwszy odśpiewali hymn szkolny. Pamiętajcie – chcemy służyć Wam pomocą, gdy szkolne życie okaże się trudne.  
Dyrekcji, nauczycielom, rodzicom i wszystkim uczniom życzymy w tym roku szkolnym podążania za marzeniami, sił w pokonywaniu trudności na drodze do celu, uśmiechu oraz samych sukcesów edukacyjnych.

Dodano 25.09.2015

Realizujemy projekt Bezpieczna+

Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”. Rada Ministrów podjęła we wtorek uchwałę w tej sprawie.

Program „Bezpieczna+” będzie realizowany w latach 2015-2018.

Już w tym roku (2015) na realizację programu rząd przeznaczy 15 mln zł. Na każdy kolejny rok (2016, 2017, 2018) zostanie przeznaczone po 20 mln zł.

Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
  • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
  • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych;

Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

Dodano 22.09.2015

Nasza KREW darem ŻYCIA

W środę, 16 września, po raz pierwszy w tym roku szkolnym, zorganizowaliśmy w naszej szkole akcję krwiodawstwa. Krwiodawcy, jak zwykle nie zawiedli. W tym dniu do banku krwi przekazali oni łącznie 11,25 litra krwi.
Serdecznie dziękujemy krwiodawcom za ofiarność i ich zaangażowanie w ratowanie ludzkiego życia.
Jednocześnie zapraszamy na kolejną akcję, która zaplanowana jest na 30 listopada.

Dodano 20.09.2015

"Witaj szkoło"

1 września 2015 roku, 502 uczniów rozpoczęło naukę w 18 klasach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach.

 

Dodano 07.09.2015