Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć dodatkowych 2019/2020

fakultety z j.angielskiego dla klasy 4 lmT – środa godzina 13.45 prowadzi Pani Marta Kustra

fakultety z j.angielskiego dla klasy 4 żT – poniedziałek godzina 14.35 prowadzi Pani Justyna Wiszniowska

fakultety z matematyki dla klasy 4 lmT – środa godzina 12.40 prowadzi Pani Iwona Maj

fakultety z matematyki dla klasy 4żT – poniedziałek godzina 7.30 prowadzi Pan Emil Iskra

fakultety z matematyki dla klasy 4gT – czwartek godzina 12.40 prowadzi Pan Emil Iskra