Dokumenty do pobrania

 PRACE KONTROLNE

PRACE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

PRACA Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU MUSI

BYĆ CZYTELNIE PODPISANA I ODDZIELNIE ZSZYTA 

 SEKRETARIAT DOKŁADA SAMODZIELNIE 

STRONY TYTUŁOWE DO PRAC KONTROLNYCH

PROSZĘ NIE ZSZYWAĆ PRAC Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW RAZEM

 

 

 

 

karta zgłoszeniowa na kurs kwalifikacyjny do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA