Szkoła dla dorosłych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe :

 • kelner – wykonywanie usług kelnerskich 3 semestry
 • kucharz – sporządzanie potraw i napojów 3 semestry
 • fotograf – rejestracja i obróbka obrazu 3 semestry
 • operator obrabiarek skrawających – użytkowanie obrabiarek skrawających 3 semestry
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 2 semestry

Po ukończeniu kursu słuchacz ma prawo przystąpić do egzaminu państwowego i uzyskać

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych:

 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, średnio co dwa tygodnie
 • nauka w szkole trwa 3 lata, po jej ukończeniu słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego
 • dwuletni cykl kształcenia dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS-u
  • Jakie przedmioty realizowane są podczas nauki w Liceum ogólnokształcącym dla dorosłych?
   • Język polski
   • Język angielski
   • Historia
   • Matematyka
   • Wiedza o społeczeństwie
   • Fizyka
   • Biologia
   • Chemia
   • Geografia
   • Informatyka
   • Historia i społeczeństwo
   • Podstawy przedsiębiorczości

Nauka w w/w kursach i liceum jest bezpłatna!