Rada rodziców

Szkolna Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/17

  1. Pisarek Anna (2hżT)- przewodnicząca
  2. Adamiec Monika (1gT)- zastępca przewodniczącej
  3. Cybulska Agnieszka (3gmT)- członek
  4. Maj Lidia (3gmT)- członek
  5. Widlińska Anna (1hT)- członek
  6. Jaroszek Paweł (1lT)- członek
  7. Dąbrowska Kinga (1hT)- członek

Komisja rewizyjna:

  1. Nowak Agnieszka (3hT) -przewodnicząca
  2. Zielińska Agnieszka (2gT)
  3. Żurawna Grażyna (3gmT)