Wywiadówki

Wywiadówki 16:30

21 września 2016r. – klasy maturalne
22 września 2016r. –  klasy pierwsze
6 październik 2016r. – klasy drugie i trzecie
1 grudnia 2016r. – wszystkie klasy
12 stycznia 2017r. – klasy maturalne
24 stycznia 2017r. – pozostałe klasy
6 kwietnia 2017r. – wszystkie klasy
25 maja 2017r. – wszystkie klasy

 

Pierwsze czwartki miesiąca , godz. 17.00 – 18.00

6 października 2016r.
3 listopada 2016r.
1 grudnia 2016r.
2 marca 2017r.
6 kwietnia 2017r.
1 czerwca 2017r.

Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z e-dziennika (login i hasło dostępne u wychowawcy lub administratora)

https://synergia.librus.pl/