Nowy sztandar szkoły

W związku z obchodami 90-lecia szkoły chcemy ufundować nowy, aktualny sztandar Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie.

W czasie koncertu „Kochamy Czerwone” zebraliśmy kwotę 3500 zł. Wszystkich zainteresowanych wsparciem tej inicjatywy prosimy o wpłaty na konto :

Bank Spółdzielczy O/Pionki

nr : 88 9141 0005 0000 1108 2000 0010

Tytułem: Sztandar