Pedagog

PLAN PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

 

PONIEDZIAŁEK

9.00 – 13.00  Beata Markowska

WTOREK

9.00 – 12.00  Beata Markowska

ŚRODA

 9.00 – 12.00  Agnieszka Piaseczna

CZWARTEK

 9.00 – 12.00  Agnieszka Piaseczna

GRAFIK DYŻURÓW WYCHOWAWCÓW INTERNATU

04.09-10.09; 25.09-01.10; 16.10-22.10;

06.11-12.11; 27.11-03.12; 18.12-24.12;

11.09-17.09; 02.10-08.10; 23.10-29.10;

13.11-19.11; 04.12-10.12; 25.12-31.12;

18.09-24.09; 09.10-15.10; 30.10-05.11;

20.11-26.11; 11.12-17.12; 01.01-07.01;

 

PONIEDZIAŁEK

7.00 – 9.00 – Beata Markowska

14.30 – 22.00 – Agnieszka Piaseczna

 

PONIEDZIAŁEK

7.00 – 9.00 – Beata Markowska

14.30 – 22.00 – Agnieszka Piaseczna

PONIEDZIAŁEK

7.00 – 9.00 – Beata Markowska

14.30 – 22.00 – Agnieszka Piaseczna

WTOREK

7.00 -9.00 – Beata Markowska

14.30 – 22.00 –  Agnieszka Piaseczna

 

WTOREK

7.00 -9.00 – Beata Markowska

14.30 – 22.00 –  Agnieszka Piaseczna

WTOREK

7.00 -9.00 – Beata Markowska

14.30 – 22.00 –  Agnieszka Piaseczna

ŚRODA

7.00 – 9.00 – Agnieszka Piaseczna

15.00 – 22.00 – Beata Markowska

 

ŚRODA

7.00 – 9.00 – Agnieszka Piaseczna

15.00 – 22.00 – Beata Markowska

 

ŚRODA

7.00 – 9.00 – Agnieszka Piaseczna

15.00 – 22.00 – Beata Markowska

 

CZWARTEK

7.00 – 9.00 – Agnieszka Piaseczna

15.00 – 22.00 – Beata Markowska

 

CZWARTEK

7.00 – 9.00 – Agnieszka Piaseczna

15.00 – 22.00 – Beata Markowska

 

CZWARTEK

7.00 – 9.00 – Agnieszka Piaseczna

15.00 – 22.00 – Beata Markowska

 

PIĄTEK

7.00 – 11.00 – Beata Markowska

12.30 – 16.30 – Agnieszka Piaseczna

 

PIĄTEK

7.00 – 11.00 – Kusztal Tomasz

12.30 – 16.30 – Beata Markowska

PIĄTEK

7.00 – 11.00 – Agnieszka Piaseczna

12.30 – 16.30 – Tomasz Kusztal

NIEDZIELA

18.00 – 22.00 – Kusztal Tomasz

 

NIEDZIELA

18.00 – 22.00 –  Agnieszka Piaseczna

NIEDZIELA

18.00 – 22.00 – Beata Markowska