Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski prowadzi sprzedaż Obligacji w cenie 3zł. Zainteresowanych zapraszamy do zakupu

Obligacje można kupić u następujących uczniów:

Adrianna Petniak z klasy 2hT – 1kśZ,3mśZ,3pL
Kacper Strzelecki z klasy 2hT – 2kśZ,2hT,1hT
Karolina Bachanek z klasy 2lT – 2mżT, 2lT, 2gT, 1lmT
Weronika Sałbut z klasy 3gT – 3hżT, 3gT, 3kwZ, 3lmT
Hubert Koniarczyk z klasy 4gmT – 4hT, 4gmT, 4lżT
Klaudia Rogalska z klasy żT – 1gT, 1żT