Samorząd uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Przewodniczący: Kacper Strzelecki kl. 3hT

Zastępca: Anna Barańska kl. 3hT

Skarbnik: Gabriela Gogacz kl. 3hT

Skarbnik: Karolina Bachanek kl. 3lT

Kacper Królikowski kl. 3hT

Aleksandra Jasiorowska kl. 3hT

Julia Dąbrowska kl. 3hT

Weronika Sałbut kl. 4gT

Agata Kowalczyk kl. 2żT

Klaudia Rogalska kl. 2żt

Weronika Modzelewska kl. 2gT

Jessica Łyjak kl. 2hT

Wiktoria Koniarczyk kl. 1 hżT

Aleksandra Kiraga kl. 1 hżT

Opiekun SU: Katarzyna Pastuszka

Obligacje na rok szkolny 2017/2018 można nabyć u następujących uczniów:

 

 

1.Weronika Modzelewska  2gT, 3gT

2.Jessica Łyjak  2żT, 1kśmb

3.Kacper Królikowski  1hżT, 2hT, 1mT

4.Aleksandra Jasiorowska  3hT, 4hżT, 3kśZ

5.Anna Barańska  3mżT, 4lmT, 2kśZ

6.Karolina Bachanek  1lT, 2lmT, 3lT

7.Weronika Sałbut  1gT, 4gT

 

 

Cena jednej obligacji to 3zł