Egzamin maturalny

Ważne informacje dotyczące matury 2018:

 

 

Adresy stron zawierających informacje dotyczące matury:

 

http://www.wsip.com.pl/ – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
http://www.pwn.pl/ – Wydawnictwo Naukowe PWN
http://www.vulcan.pl/ – Vulcan – Zarządzanie Oświata
http://www.eduinfo.pl/ – Oświatowy serwis informacyjny
http://www.ore.edu.pl/nowa-matura/ – Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl/

Adresy Komisji Egzaminacyjnych:
http://www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny – Centralna Komisja Egzaminacyjna
http://www.oke.waw.pl – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym na rok 2018

Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

Część pisemna egzaminu maturalnego
MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 piątek język polski – pp ① język polski – pr ①
5, 6 – sobota, niedziela
7 poniedziałek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
8 wtorek język angielski – pp język angielski – pr
język angielski – dj ①
9 środa matematyka – pr filozofia – pp
filozofia – pr
10 czwartek biologia – pp
biologia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
11 piątek wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
12, 13 – sobota, niedziela
14 poniedziałek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
geografia – pp
geografia – pr
15 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
16 środa chemia – pp
chemia – pr
historia – pp
historia – pr
17 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
18 piątek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski – dj
19, 20 – sobota, niedziela
21 poniedziałek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
22 wtorek język włoski – pp język włoski – pr
język włoski – dj
23 środa języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)②
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
① pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

② Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Część ustna egzaminu maturalnego
od 9 do 22 maja
(oprócz 13 maja i 20 maja)
język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
od 7 do 25 maja
(oprócz 13 maja i 20 maja)
języki obce nowożytne

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 3 lipca 2018 r.
Termin wydania świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 3 lipca 2018 r.).

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1 Część pisemna – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9.00
2 Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 21–22 sierpnia 2018 r.
Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 11 września 2018 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2018 r.

Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 11 sierpnia 2017 r.