Egzamin maturalny

Ważne informacje dotyczące matury 2017:

 

Terminy egzaminów (pobierz)

 

Komunikat o przyborach matura 2017 (pobierz)

Komunikat: szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów maturalnych  (pobierz)

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2017 (pobierz)

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do kręgowej komisji egzaminacyjnej w Warszawie (pobierz)

Sposób sprawdzenia, czy za egzamin należy wnieść opłatę (pobierz)

Adresy stron zawierających informacje dotyczące matury:

 

http://www.wsip.com.pl/ – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
http://www.pwn.pl/ – Wydawnictwo Naukowe PWN
http://www.vulcan.pl/ – Vulcan – Zarządzanie Oświata
http://www.eduinfo.pl/ – Oświatowy serwis informacyjny
http://www.ore.edu.pl/nowa-matura/ – Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl/

Adresy Komisji Egzaminacyjnych:
http://www.cke.edu.pl – Centralna Komisja Egzaminacyjna
http://www.oke.waw.pl – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie