Wychowawcy

WYCHOWAWSTWA KLAS W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. 1 gT technik grafiki i poligrafii cyfrowej – Małgorzata Sulima
2. 1 hlT technik hotelarstwa/technik logistyk – Sylwia Hajduła
3. 1 żT technik żywienia i usług gastronomicznych – Dorota Bzikot
4. 1 mT technik mechanik – Jan Siek
5. 1 kmśB kucharz/ślusarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych – Beata Milczarczyk
6. 2 mT technik mechanik – Krzysztof Maj
7. 2 gT technik grafiki i poligrafii cyfrowej – Iwona Sekuła
8. 2 hżT technik hotelarstwa/ technik żywienia i usług gastronomicznych – Agnieszka Procka
9. 2 lT technik logistyk – Dorota Jończyk
10. 2 kmśB kucharz/ślusarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych – Tomasz Śmietanka
11. 3 gT technik cyfrowych procesów graficznych – Katarzyna Pastuszka
12. 3 lmT technik mechanik/technik logistyk – Marta Kustra
13. 3 hT technik hotelarstwa – Beata Jurek
14. 3 żT technik żywienia i usług gastronomicznych – Danuta Paluch
15. 3 kśZ kucharz/ślusarz – Ewa Trybuła
16. 4 gT technik cyfrowych procesów graficznych – Anna Okulska
17. 4 lT technik logistyk – Magdalena Domagała
18. 4 hT technik hotelarstwa – Lidia Oleszczuk
19. 4mżT technik mechanik/technik żywienia i usług gastronomicznych – Mariusz Wrochna