Wychowawcy

WYCHOWAWSTWA KLAS W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. 1 gT technik grafiki i poligrafii cyfrowej –  Iwona Sekuła
2. 1 hżT hotelarstwa/technik żywienia i usług gastronomicznych – Agnieszka Procka
3. 1 lT technik logistyk – Dorota Jończyk
4. 1 mT technik mechanik – Krzysztof Maj
5. 2 gT technik cyfrowych procesów graficznych – Katarzyna Grzywacz-Bielecka
6. 2 lmT technik mechanik/technik logistyk – Marta Kustra
7. 2 hT technik hotelarstwa – Beata Jurek
8. 2 żT technik żywienia i usług gastronomicznych – Magdalena Wiśniewska
9. 3 gT technik cyfrowych procesów graficznych – Anna Okulska
10. 3 lT technik logistyk – Magdalena Domagała
11. 3 hT technik hotelarstwa  – Lidia Oleszczuk
12. 3 mżT technik mechanik/technik żywienia i usług gastronomicznych – Mariusz Wrochna
13. 4 hżT technik hotelarstwa/technik żywienia i usług gastronomicznych – Dorota Banaszek
14. 4 lmT technik logistyk/technik mechanik – Emil Iskra
15. 4 gT technik cyfrowych procesów graficznych – Dariusz Śmietanka
16. 1 kmśB kucharz/ślusarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych – Tomasz Śmietanka
17. 2 kśZ kucharz/ślusarz – Ewa Trybuła
18. 3 kśZ kucharz/ślusarz – Anna Góralska