Kadra pedagogiczna

LISTA NAUCZYCIELI rok szkolny 2018/2019

ekipa pod wezwaniem CKZIU

Dyrektor szkoły: Magdalena Wiśniewska

Zastępca dyrektora szkoły: Sylwia Śmietanka

Banaszek Dorota – Język polski
Banaś Wojciech – Wychowanie fizyczne
Bieniek Mateusz – Wychowanie fizyczne
Bzikot Dorota – Chemia, wychowanie do życia w rodzinie
Domagała Magdalena – przedmioty branży logistycznej
Falkiewicz Artur – przedmioty branży budowlanej
Gajda Damian – przedmioty branży mechanicznej
Góralska Anna – przedmioty branży gastronomicznej
Grzywacz-Bielecka Katarzyna – Język polski
Hajduła Sylwia – Matematyka
Iskra Emil – Matematyka
Jasek Radosław – Przedmioty branży ślusarskiej i mechanicznej
Jaśniewska Małgorzata – Język niemiecki, Przedmioty branży hotelarskiej
Jończyk Dorota – Wiedza o społeczeństwie, Historia i społeczeństwo
Jurek Beata – Przedmioty branży hotelarskiej i żywieniowej
Kaczmarczyk Anna – Język angielski
Karaś Jacek – Przedmioty branży mechanicznej i ślusarskiej
Kustra Marta – Język angielski
Kusztal Tomasz – BiHP, Przedmioty branży budowalnej
Maciejewski Daniel – Przedmioty branży graficznej i montażowej
Magdzik Małgorzata – Chemia
Maj Krzysztof – Fizyka
Markowska Beata – Pedagog
Milczarczyk Beata – Podstawy
Mołodkiewicz Marzena – Przedmioty branży żywieniowej
Murawski Sławomir – religia
Moskwa Marcin – Przedmioty branży budowlanej
Okulska Anna – Edukacja dla bezpieczeństwa
Oleszczuk Lidia – Język angielski
Orlińska Marta – Przedmioty branży logistycznej
Paluch Danuta – Przedmioty branży żywieniowej
Pastuszka Katarzyna – Język polski
Pawliński Rafał – Religia
Piaseczna Agnieszka – Pedagog
Procka Agnieszka – Wiedza o społeczeństwie
Romanowska Hanna – przedmioty branży hotelarskiej
Sekuła Iwona – Wychowanie fizyczne
Siek Jan – Historia, Historia i społeczeństwo
Sulima Jolanta – Przedmioty branży hotelarskiej
Sulima Małgorzata – Biologia, Język angielski
Szafrański Zdzisław – Przedmioty branży mechanicznej i ślusarskiej
Szczechowski Jacek – Wychowanie fizyczne
Śmietanka Dariusz – przedmioty branży graficznej
Śmietanka Sylwia – Zastępca dyrektora, przedmioty branży graficznej
Śmietanka Tomasz – Geografia
Trybuła Ewa – Przedmioty branży żywieniowej
Wątorska Anna – Język niemiecki
Wątorski Radosław – Przedmioty branży graficznej
Wiszniowska Justyna – Język angielski
Wiśniewska Magdalena – Dyrektor
Wojda Rafał – Wychowanie fizyczne
Wrochna Mariusz – przedmioty branży mechanicznej
Wyroślak Agata – Biblioteka