Rekrutacja 2020/2021

KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Technikum:

– technik grafiki i poligrafii cyfrowej

– technik mechanik

– technik hotelarstwa

– technik logistyk

– technik organizacji turystyki

– technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa:

– ślusarz

– kucharz

– fryzjer

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

Ankieta osobowa kandydata do szkoły do pobrania tutaj

Wypełnioną ankietę należy wysłać na adres : rekrutacja.ckziu.pionki@gmail.com

 

Dokumenty dla uczniów chcących skorzystać z noclegów w szkolnym internacie do pobrania tutaj

ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 2020 do pobrania tutaj