Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji 2017

Podanie do ściągnięcia : tutaj


 


TECHNIKUM (nauka trwa 4 lata):

  • technik logistyk
  • technik mechanik
  • technik grafiki  i poligrafii cyfrowej
  • technik hotelarstwa
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA(nauka trwa 3 lata):

  • kucharz
  • ślusarz
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie