Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji 2018

Podanie do ściągnięcia : tutaj 


Kierunki kształcenia proponowane na rok szkolny 2018/2019

TECHNIKUM (nauka trwa 4 lata):

  • technik logistyk
  • technik mechanik
  • technik grafiki  i poligrafii cyfrowej
  • technik hotelarstwa
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik obsługi turystycznej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (nauka trwa 3 lata):

  • kucharz
  • fryzjer
  • ślusarz
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie